Waarom een POB nummer!

INQUIRENDUM heeft zijn vergunning Particulier Onderzoeksbureau (POB nummer) ontvangen!

Het POB nummer is een vergunning dat wordt uitgegeven door het Ministerie van Justitie aan elk officieel recherchebureau in Nederland.

Het oprichten van een particulier beveiligings- of recherchebureau is namelijk niet zomaar toegestaan. In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus zijn hiervoor regels vastgelegd door de minister van Justitie, die ook na een uitgebreide screening de vergunning verleent.

Aan de hand van dit POB nummer kunt u dus controleren of een bedrijf bevoegd is om recherche werkzaamheden te mogen verrichten. Zonder POB nummer mag geen rechercheonderzoek uitgevoerd worden en zijn de rapportages ook niet rechtsgeldig.

Recherchebureaus zijn verplicht te werken conform de Privacygedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus. Hierin is onder meer vastgelegd wat wel en niet mag, wat de rechten zijn van personen die onderzocht worden.

Recherchebureaus zijn verplicht zich aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag.

Als wij tijdens een onderzoek tegen een zwaar misdrijf aanlopen, zijn wij verplicht aangifte te doen als een opdrachtgever dat nog niet heeft gedaan. In bepaalde situaties kan het onderzoek worden overgedragen aan de politie. Wij kunnen ook voor bedrijven de aangiftes verzorgen, omdat bedrijven hier meestal geen ervaring in, en ook geen tijd voor hebben.

Close Menu