Uw bedrijfsgeheim beschermen: tips van een expert

Als u als bedrijf in het bezit bent van een bedrijfsgeheim wilt u er alles aan doen om te voorkomen dat dit in de verkeerde handen valt. Wij geven preventietips en leggen uit wat te doen als u toch slachtoffer bent geworden van een dief.

Als uw bedrijfsgeheim gestolen wordt, kan dat flinke gevolgen hebben. Zo kostte het het Amerikaanse techbedrijf AMSC bijna de kop. Hun bedrijfsgeheim werd gestolen door een Chinees windmolenbedrijf dat de informatie gebruikte om hun eigen windmolens van software te voorzien. Een financiële strop van bijna een miljard dollar was het gevolg. Het schrikbeeld van ieder bedrijf.

Zorg dus dat u goed op de hoogte bent van alle wetten en regels rondom bedrijfsgeheimen en dat uw bedrijfsgeheim achter slot en grendel zit.

Wat is een bedrijfsgeheim

Een bedrijfsgeheim is informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  • Zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en
  • Zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden;

(Bron: Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen).

Iets is dus pas een bedrijfsgeheim als u voldoende maatregelen neemt om het geheim te houden.

Het stelen van bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen kunnen allerlei verschillende vormen hebben. Denk aan een werkproces, een klantenbestand, een formule, een strategie, technische kennis of software. Maar ook een bepaalde stof of substantie.
Hoe maakt iemand uw bedrijfsgeheim buit? Dat kan op ontzettend veel manieren, zoals hacking, diefstal van fysieke documenten of producten, omkoping van een personeelslid, maar ook bedrijfsspionage. U zult dus op verschillende vlakken maatregelen moeten treffen, afhankelijk van de inhoud en vorm van uw bedrijfsgeheim.

Preventiemaatregelen

Er zijn vele malen meer preventiemaatregelen dan we hier opnoemen, maar dit zijn de belangrijkste:

  • Bewaak uw geheim fysiek door middel van een kluis, afgesloten archief of de inhuur van een beveiliger
  • Stel een beroepscode op waar personeel zich aan moet houden
  • Beveilig uw gegevens met sterke wachtwoorden, software en encryptie
  • Zet een concurrentiebeding en geheimhoudingsplicht in het contract van uw personeel
  • Zorg voor een uitgebreid antecedentenonderzoek en een personeelsscreening voordat u iemand aanneemt die toegang heeft tot het bedrijfsgeheim.
  • Geef een zo beperkt aantal medewerkers toegang tot het bedrijfsgeheim.

Bent u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch slachtoffer geworden van diefstal van uw bedrijfsgeheim, dan kunt u sinds oktober 2018 terugvallen op de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB).

De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Maakt iemand inbreuk op uw bedrijfsgeheim? Dan kunt u volgens de WBB een vordering bij de rechter laten instellen. U kunt dan bijvoorbeeld een verbod afdwingen op het openbaar maken van uw bedrijfsgeheim, een verbod laten instellen op het maken van producten met hulp van uw bedrijfsgeheim of deze producten in beslag laten nemen. Ook kunt u een schadevergoeding eisen. <h2> Hulp inschakelen
Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijs verzamelt dat in de rechtszaak gebruikt kan worden. Wilt u zich zo snel en goed mogelijk voorbereiden, schakel dan een expert in die onderzoek doet naar de diefstal van uw bedrijfsgeheim. Recherchebureau Inquirendum kan u helpen met doen van onderzoek en het opbouwen van een uitgebreid dossier. Dit kunt u als geldig bewijs gebruiken tijdens een eventuele rechtszaak. Dat kan u veel tijd en dus geld besparen.

[callout title=”Heeft u nog een vraag of wilt u ons inschakelen?” buttontext=”Contact” buttonlink=”https://www.inquirendum.nl/contact/”]
Bel ons op +31(0)6 25 19 36 26 of stuur een e-mail naar info@inquirendum.nl en maak een afspraak voor een intakegesprek. Wij staan voor u klaar.
[/callout]Close Menu