alimentatie onderzoek

Alimentatie onderzoek na echtscheiding

Het aantal echtscheidingen doet vermoeden dat scheiden een eenvoudige zaak is. Maar in veel gevallen geldt het cliché dat scheiden doet lijden. Een scheiding brengt allerlei emoties met zich mee. Daarnaast krijgt u ook te maken met praktische en financiële rompslomp, zoals partneralimentatie. Ontduikt uw ex-partner alimentatie? Of heeft u het vermoeden dat u onterecht alimentatie betaalt omdat de ander niet helemaal eerlijk is? Recherchebureau Inquirendum kan voor u een uitgebreid alimentatie onderzoek uitvoeren.

Een veranderde situatie: reden voor alimentatie onderzoek

Na een echtscheiding houdt de financiële zorg voor de ander niet zomaar op. Als een van beide ex-partners niet voldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te voorzien, dan heeft hij of zij recht op partneralimentatie. Een rechter stelt de hoogte en de duur van de alimentatie vast. In de meeste gevallen geldt een maximale duur van twaalf jaar, tenzij de situatie van één van beide partners in de tussentijd verandert.

Zo kan uw ex-partner gaan samenwonen met een nieuwe liefde of heeft uw ex-partner zelf weer genoeg inkomsten om van te leven. In dit geval vervalt uw alimentatieplicht.  Een goede reden voor de ander om het samenwonen te ontkennen? Andersom geldt hetzelfde: alimentatieplicht vervalt als de alimentatieplichtige de alimentatie niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld omdat de ander arbeidsongeschikt raakt. Heeft u twijfel over de eerlijkheid van uw ex-partner? Recherchebureau Inquirendum zoekt het voor u uit met een partneralimentatie onderzoek.

Bewijsmateriaal

Recherchebureau Inquirendum verricht een professioneel onderzoek naar het ontduiken en misbruiken van partneralimentatie en rapporteert alle bevindingen in een dossier. Partneralimentatie onderzoek is één van de meest ingewikkelde onderzoeken voor een recherchebureau. Het doel van alimentatie onderzoek is aantonen dat er sprake is van een structurele aard en dat is een intensief proces. Inquirendum vergaart zoveel mogelijk bewijs en onderhoudt een nauw contact met u en de advocaat.

Uitgebreid alimentatie onderzoek

Een informatief vooronderzoek en tactisch onderzoek, waarbij we getuigen verhoren en observaties vastleggen: het is allemaal onderdeel van partneralimentatie onderzoek. Ook kijkt Recherchebureau Inquirendum naar de jurisprudentie wanneer de ex-partner gaat samenwonen “als ware hij/zij gehuwd”. Hiervoor gelden de volgende criteria:

    • Tussen de ex-partner en zijn of haar nieuwe partner moet in ieder geval een zodanige betrokkenheid en lotsverbondenheid bestaan dat aan het vereiste “duurzame en affectieve relatie” wordt voldaan.
    • Samenwoning, wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding, hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, hetzij op een andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

Juridisch kader: Artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek (Personen- en familierecht)

Juridische stappen

Een rechter neemt dus niet zomaar aan dat nieuwe partners samenwonen. Als uw ex-partner de hond van de nieuwe liefde uitlaat of de kinderen naar school brengt, kunnen we niet zomaar aannemen dat het stel samenwoont. Daar is wel meer bewijs voor nodig! Recherchebureau Inquirendum weet precies aan welke juridische voorwaarden een alimentatie onderzoek moet voldoen. Zo komt u tijdens een eventuele rechtszaak goed beslagen ten eis.

Ontduikt uw ex-partner de alimentatieverplichting? Of vermoedt u dat u ten onrechte alimentatie betaalt? Kies dan voor duidelijkheid en neem contact op met recherchebureau Inquirendum. Wij voeren doelgericht en snel een partneralimentatie onderzoek uit, zodat u op korte termijn juridische stappen kunt ondernemen.

Voorkom verdere schade en kosten!

Vermoedt u dat uw ex-partner op dit moment ten onrechte alimentatie ontvangt? Of wordt de betalingsverplichting van de alimentatie ontdoken? Voorkom verdere schade en kosten en neem contact met ons op. Bel ons op +31(0)6 25 19 36 26 of stuur een e-mail naar info@inquirendum.nl en maak een afspraak voor een intakegesprek.

Close Menu