Fraudesignalen: zo herkent u fraude in uw bedrijf op tijd

Fraudeinbedrijven

Fraude in bedrijven is helaas een hardnekkig probleem. Belangrijk dus om er op tijd bij te zijn. Wij vertellen u wat de belangrijkste fraudesignalen zijn. Zo kunt u fraude voorkomen of op tijd stoppen.

Fraude in bedrijven: een hardnekkig probleem

In ons vorige blog over interne fraude vertelden we meer over fraude in bedrijven. Wat is het, welke vormen zijn er en hoe kunt u het voorkomen? Dat deden we niet voor niets. Fraude in bedrijven is een fenomeen waar veel ondernemers en bedrijven last van hebben. Gemiddeld verliest een bedrijf 5% omzet aan interne fraude. Genoeg reden om aandacht te besteden aan de meest voorkomende fraudesignalen. Zo bent u er hopelijk op tijd bij.

Wie zijn de plegers van interne fraude?

De grootste groep plegers van fraude in bedrijven bestaat uit het middenkader en de top. Vaak zijn het de mensen van wie u het niet verwacht. Niet die nieuwkomer, maar juist iemand die u al jarenlange in trouwe dienst heeft. Iemand die u vertrouwde. Hierdoor is de kans groot dat u bepaalde signalen mist. Ben dus altijd alert op verhalen in de wandelgangen. Heeft u een onderbuikgevoel? Luister daar dan naar, ook al kunt u zich niet voorstellen dat uw medewerker zoiets zou doen.

Dit zijn de belangrijkste fraudesignalen

Naast verhalen in de wandelgangen en uw eigen onderbuikgevoel zijn er een flink aantal fraudesignalen waar u alert op kunt zijn. Wij noemen de belangrijkste:

  • Iemand is plotseling veel ziek
  • De levensstijl van uw medewerker matcht niet met zijn/haar inkomen
  • U krijgt klachten van klanten: geen bon, datum- of bonbedrag klopt niet
  • Uw medeweker houdt zich niet aan regels en procedures
  • Iemand is er altijd als eerste en gaat als laatste weg
  • Leveranciers geven aan orders te missen
  • Iemand werkt bewust alleen of altijd met dezelfde collega
  • Er is plotseling vaak schade aan bepaalde producten
  • U vindt opengemaakte verpakkingen in het magazijn
  • Er zijn vaak vreemde bonnetjes of onduidelijkheden in (uren) administratie.

Bron: CCV

Meer fraudesignalen vindt u op de site van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hier vindt u ook veel meer interessante informatie over interne criminaliteit, oftewel fraude in bedrijven.

Vermoeden van fraude? Wat nu?

Herkent u een van deze of meerdere fraudesignalen? Neem deze dan serieus. Fraude in bedrijven kan vaak lang doorgaan omdat werkgevers iemand niet vals willen beschuldigen. Uiteraard is het voor de band met uw medewerker niet bevorderlijk om zomaar ongefundeerd beschuldigingen te uiten.

U zult bewijzen moeten verzamelen en een dossier opbouwen. Dit kunt u het beste door een externe partij laten doen. Zo houdt u de band met uw medewerkers zo goed mogelijk en bent u er zeker van dat uw bewijzen rechtsgeldig zijn, mocht er eventueel een rechtszaak komen. Een recherchebureau is hiervoor de aangewezen partij. De rechercheurs van Inquirendum hebben veel ervaring met onderzoek naar bedrijfsfraude.

Neem contact op en stop fraude nu

Hebt u het vermoeden dat een of meerdere van uw medewerkers zich schuldig maken aan interne fraude? Negeer de fraudesignalen nooit en neem altijd contact op met Recherchebureau Inquirendum om een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek te laten doen en de interne fraude zo snel mogelijk een halt toe roepen. Wij plannen dan meteen een intake in.

Close Menu