Cameratoezicht in bedrijf vaak onwettig!

Cameratoezicht op straat, in winkels, huizen, maar ook bij bedrijven,
Cameratoezichtkomt steeds vaker voor. Meestal aangekondigd, maar soms ook in het geheim.
De wet stelt echter grenzen aan dit cameratoezicht. Filmen of fotograferen op een voor het publiek toegankelijke plaats mag, maar de aanwezigheid
van camera’s moet duidelijk aangegeven zijn.

 

Cameratoezicht in besloten ruimtes:

In besloten ruimtes – waaronder ook de werkplek – mogen mensen in beginsel niet worden gefilmd. Het is alleen toegestaan als er geen geschikte alternatieve maatregel te bedenken is. En ook dan moet het expliciet aangekondigd zijn.

Werknemers fotograferen of filmen op de werkplek of in een bedrijfsruimte mag dan ook niet zomaar. De werkgever moet werknemers informeren over cameratoezicht, bijvoorbeeld via het bedrijfs- reglement of opgehangen bordjes.

 

Verborgen camera’s:

Een verborgen camera inzetten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. Meestal zal het gaan om verborgen camera’s om werknemers te betrappen op onregelmatigheden. Er gelden dan drie belangrijke criteria:

– De werkgever mag alleen specifiek die werknemers filmen die mogelijk betrokken zijn. Dus niet preventief iedereen.

– De werkgever moet vooraf hebben gemeld dat er verborgen camera’s gebruikt kunnen worden. Hij hoeft niet te zeggen wanneer ze worden geïnstalleerd of waar ze komen te hangen.

– Inzet van verborgen camera’s moet wel proportioneel zijn. Er moeten geen andere mogelijkheden (zoals detectiepoortjes bij de personeelsuitgang) zijn om de onregelmatigheden aan te pakken.

De wet is hier streng, omdat toezicht met een verborgen camera een zware inbreuk op de privacy is. U moet dus kunnen laten zien dat u echt niet anders kunt dan deze vé rgaande maatregel invoeren. Maar ook bij “gewoon” cameratoezicht geldt: houd u aan de regels en zorg ervoor dat u zelf geen misdrijf pleegt.

 

Bewijs:

Wat nu als illegaal verkregen beelden een misdrijf (bijvoorbeeld een inbraak of diefstal) laten zien? Veel mensen denken dat die beelden dan onbruikbaar zijn. Dat is echter een mythe, afkomstig uit Amerikaanse televisieseries. De Nederlandse politie mag dergelijke beelden gewoon gebruiken bij opsporing van strafbare feiten, en ook een werkgever kan zulke beelden inzetten in bijvoorbeeld een ontslagprocedure. De maker van de beelden
loopt wel risico op een boete of zelfs gevangenisstraf.

Bron: ictrecht.nl

 

Wilt u weten of uw cameratoezicht wettig is? Neem dan gerust contact met ons op via info@inquirendum.nl.

Close Menu