onderzoek ziekteverzuim

Onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim

Het lijkt overmacht, zieke medewerkers. Maar helaas komt het steeds vaker voor dat personeel zich onterecht ziek meldt. Zij plegen verzuimfraude. Voor een werkgever is het vaak lastig te controleren of een werknemer daadwerkelijk zo ziek is als hij doet voorkomen. Daarom doet recherchebureau Inquirendum het onderzoek ziekteverzuim voor u.

Een ziekmelding: terecht of onterecht?

We spreken van onterecht ziekteverzuim als een medewerker zich ziek meldt, maar niet daadwerkelijk ziek is. Hoort u van anderen dat uw arbeidsongeschikte medewerker aan het klussen is in huis, terwijl hij of zij een hernia zou hebben? Of in de gewichten hangt op de sportschool met een zware schouderblessure? Wacht dan niet langer! Wij doen onderzoek naar dit onrechtmatige ziekteverzuim en verzamelen bewijzen, zodat u uw werknemer kunt confronteren met de fraude.

Grote schade door verzuimfraude

Medewerkers realiseren zich vaak niet hoeveel hinder u, als werkgever, ondervindt aan onterecht ziekteverzuim. Het MKB en grootbedrijf leiden vaak grote schade door te weinig capaciteit op de werkvloer, doorbetaling van loon en een planning die in het niets loopt. Om nog maar te zwijgen over eindeloze re-integratietrajecten.

Zorgplicht werkgever

Als werkgever heeft u conform het Burgerlijk Wetboek, de zorgplicht om alles te doen wat van u wordt verwacht om uw zieke medewerkers te helpen. Maar op het moment dat u sterke vermoedens heeft dat uw werknemer onterecht ziek thuis zit en u er als goede werkgever alles aan heeft gedaan wat binnen uw vermogen ligt, dan heeft u als bedrijf een gerechtvaardigd belang om een onderzoek naar het onterechte ziekteverzuim door een recherchebureau te laten uitvoeren.

Alarmerende signalen: reden voor onderzoek ziekteverzuim

Vermoedt u dat een werknemer zichzelf onterecht ziek of arbeidsongeschikt noemt? Onderstaand enkele signalen waaraan u onterecht ziekteverzuim kunt herkennen:

  • Uw medewerker komt afspraken met bedrijfsarts of werkgever niet na en gaat contact uit de weg
  • Er gaan geluiden binnen uw bedrijf dat de werknemer wellicht niet zo ziek is als hij of zij zich voordoet
  • Er lijken steeds andere klachten bij te komen
  • U krijgt een duidelijk signaal dat uw werknemer niet ziek thuis zit maar elders aan de gang is of andere activiteiten onderneemt die niet passen bij het ziektebeeld
  • Op social media lijkt uw medewerker allesbehalve ziek

Onderzoek ziekteverzuim

Onterecht ziekteverzuim is een veelvoorkomend probleem, dat niet alleen financiële gevolgen met zich meebrengt. Het heeft ook een negatieve invloed op de arbeidsmoraal van medewerkers die zich wel aan de regels houden. Steek daarom een stokje voor onrechtmatig ziekteverzuim. Recherchebureau Inquirendum heeft jarenlange ervaring met ziekteverzuim onderzoek. Op een discrete manier verzamelen wij bewijzen voor u en leveren die aan in een uitgebreide rapportage. Dit is essentieel als u een juridische procedure wilt starten tegen uw werknemer.

Vermoedt u dat een personeelslid zichzelf onterecht ziek of arbeidsongeschikt noemt?

Onderneem dan snel actie: bel recherchebureau Inquirendum op +31(0)6 25 19 36 26 of stuur een e-mail naar info@inquirendum.nl en maak een afspraak voor een intakegesprek.

Close Menu