Bedrijfsdiefstal

Diefstal door personeel

Er verdwijnt geld uit uw kassa, er ontbreken producten in de zaak. Diefstal is een veelvoorkomend probleem en het gevaar komt lang niet altijd van buitenaf. Met name binnen de detailhandel en de horeca is diefstal door personeel een enorme schadepost. Het kost ondernemers jaarlijks zo’n 200 miljoen euro. Heeft u last van bedrijfsdiefstal? Recherchebureau Inquirendum zoekt het voor u uit.

Bedrijfsdiefstal: grote impact

Bedrijfsdiefstal kan enorme financiële gevolgen hebben. Het blijft lang niet altijd bij dat ene pak printpapier dat uw medewerker mee naar huis neemt of de eenmalige korting die hij of zij aan een vriend geeft. Dat is niet alleen schadelijk voor de financiën, maar ook voor de sfeer op de werkvloer. Het gevoel van veiligheid neemt af, de spanning neemt toe en collega’s vertrouwen elkaar niet meer. Diefstal door personeel beïnvloedt het functioneren van al uw werknemers en kan op den duur uw imago beschadigen. Veel goede redenen om de bedrijfsdiefstal zo snel mogelijk te stoppen door de dader te ontmaskeren.

Neem het recht niet in eigen hand

Hoe eerder de dader van bedrijfsdiefstal wordt gestopt, hoe beter. Toch is het geen slim idee om zelf op onderzoek uit te gaan. Het is niet goed voor de vertrouwensband met uw personeel en in strijd met de privacywetgeving als u eigenhandig een kijkje neemt tussen de spullen van uw medewerkers of gebruik maakt van een verborgen camera. Bovendien heeft u weinig tot niets aan het bewijsmateriaal dat u mogelijk verzamelt. U heeft namelijk een juridisch ongegrond onderzoek uitgevoerd. Daardoor kunt u op basis van deze bewijzen geen werknemers ontslaan. Doet u dit toch, dan is de kans aanwezig dat de rechter concludeert dat het ontslag onterecht was. En daar kunnen flinke financiële consequenties aan kleven. Laat onderzoek naar diefstal op de werkvloer daarom aan Inquirendum over.

Inquirendum verzamelt bewijs

Vermoed u diefstal door personeel? Dan verzamelen wij bewijs. Wij handelen binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving; we doen al ons onderzoek met uiterste discretie. Het verzamelde bewijsmateriaal bundelen we vervolgens in een gedegen onderzoeksdossier. Dit kunt u gebruiken als u juridische stappen wilt ondernemen tegen de werknemer die zich schuldig maakt aan bedrijfsdiefstal.
Tip: om bedrijfsdiefstal te voorkomen kan het handig zijn een personeelsscreening uit te voeren voordat u iemand in dienst neemt.

Vermoedt u diefstal door personeel?

Onderneem dan vlug actie. Neem contact op met recherchebureau Inquirendum voor meer informatie over onderzoek naar bedrijfsdiefstal. Bel ons op +31(0)6 25 19 36 26 of stuur een e-mail naar info@inquirendum.nl en maak een afspraak voor een intakegesprek.

Close Menu